Dopad odpadu. Správným tříděním můžete přispět k menšímu znečištění planety

Na každého člověka připadá ročně přes 3500 kg veškerého odpadu, který se v České republice vyprodukuje, což odpovídá váze jednoho slona indického. Toto množství představuje obrovskou zátěž pro životní prostředí.

Je jasné, že lidstvo vždy bude určité množství odpadu vytvářet. Jde ale o to, jak s ním následně naloží. Jednou z cest je důsledná recyklace papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Při výrobě nejrůznějších obalů a jednorázových či zcela zbytných produktů se spotřebuje ohromné množství vody a především energie, což znamená i nadbytečné emise skleníkových plynů.

Ministerstvo životního prostředí ČR před časem spočítalo uhlíkovou stopu obalů. Jejich produkce tvoří cca 180–200 kg CO2e na obyvatele za rok. Díky recyklaci obalových odpadů je ale jejich skutečný podíl nižší zhruba o 25 %. Každá tuna recyklovaného papíru ušetří okolo 14 stromů a tím i 0,5–0,9 tun CO2. A také recyklace 1 tuny skla je výhodná, ušetří 670 kg CO2e, kdežto při výrobě z primárních surovin se dostáváme na hodnotu 1150 kg emisí CO2e.

Češi a recyklace

Přestože patříme v rámci Evropy mezi premianty v třídění odpadu, stále je co zlepšovat. Z průměrných 500 kg komunálního odpadu na osobu skončí pouze 65 kg v barevných kontejnerech. Těch je přitom u nás přes 500 tisíc a nachází se průměrně 90 metrů od našich obydlí, což není více než délka nejmenšího fotbalového hřiště.

TIP: Úplně nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne. Když už ale něco vyhodit musíme, je dobré vědět, kam co patří, aby zpracování bylo co nejefektivnější a bezproblémové. Přehledný seznam nabízí webová stránka samosebou.cz.

Třídění a Aramark

Také my v Aramarku se snažíme, abychom odpadu vytvářeli co nejméně. Kde to je možné, tam odpad samozřejmě třídíme a ve spolupráci s dodavateli se snažíme jeho množství eliminovat. Odebíráme již očištěnou zeleninu a víme, kde končí slupky a zbytky z ní. Kromě využití v bioplynových stanicích se využívají ke krmení zvěře v lesích.

Už dávno jsme také zrušili jednorázové plastové příbory a brčka. Postupně zavádíme v našich restauracích znovupoužitelné REkrabičky pro případ, kdy si chce host odnést pokrmy s sebou.

Cesta na talíř

Cesta na talíř

Do restaurací Aramark nakupujeme čerstvé sezónní suroviny od lokálních farmářů a pěstitelů. Pár hodin po sklizni pak připravujeme naše speciality. Snižujeme tím uhlíkovou stopu a zároveň podporujeme místní ekonomiku.