Voda nad zlato. Hrozí, že v budoucnu jí nebude dostatek

Mohlo by se zdát, že zásoby vody na naší „modré” planetě jsou nevyčerpatelné. Jenomže to bohužel není pravda. OSN varuje, že už v roce 2030 může dojít k celosvětovému nedostatku pitné vody. Čím více vody spotřebují lidé, tím méně jí zbývá pro přírodu, která se bez ní neobejde.

Slaná voda moří a oceánů zabírá 71 % zemského povrchu a představuje 97 % veškerého vodstva. Zbylá tři procenta jsou z velké části (69 %) vázaná v ledovcích v polárních oblastech, takže k nim nemáme úplný přístup. Pak už zůstává jen podzemní voda (30 %) a povrchová a atmosférická voda (1 %).

Zatímco průměrný Čech spotřebuje denně okolo 90 litrů vody, v rozvojových zemích je to jen 10 litrů. Přes miliardu lidí na Zemi vůbec nemá přístup ke kvalitní pitné vodě. A situace se může dále zhoršovat společně s klimatickými změnami a prudkým nárůstem populace.

V České republice jsou stávající zdroje vody zatím dostačující, ale různé scénáře varují, že tato situace se bude dramaticky měnit. Už v minulých letech jsme se potýkali s mimořádně suchými měsíci. Riziko nebo potenciální riziko z hlediska nedostatku povrchových vod hrozí až pětině území ČR.

Kde šetřit?

Největší „žrouti“ vody jsou toalety s klasickou nádržkou, kapající vodovodní kohoutky, neúsporné pračky a myčky, klasické baterie v umyvadlech (ber perlátoru), nekvalitní ohřívače vody nebo starší sprchy.

Až dvě třetiny třetiny naší celkové spotřeby vody ale připadá na potraviny. Platí, že produkce masa vyžaduje mnohem větší množství vody než zelenina. Vodu tedy uspoříme, když do svého jídelníčku zařadíme více vegetariánských jídel. Termínem vodní stopa označujeme množství vody, které je potřeba k produkci daného zboží či služeb. Na jednoho člověka připadá průměrná vodní stopa 1240 m3 za rok, což představuje 1 240 000 litrů.

Spotřeba vody na 1 kg běžných potravin

  • káva – 18 900 litrů
  • čokoláda – 17 196 litrů
  • hovězí maso – 15 415 litrů
  • vepřové maso – 6 000 litrů
  • čaj – 8 860 litrů
  • rajčata – 214 litrů
  • brambory – 287 litrů
  • banány – 790 litrů
  • kukuřice – 1 211 litrů
  • pšenice – 1 892 litrů
Cesta na talíř

Cesta na talíř

Do restaurací Aramark nakupujeme čerstvé sezónní suroviny od lokálních farmářů a pěstitelů. Pár hodin po sklizni pak připravujeme naše speciality. Snižujeme tím uhlíkovou stopu a zároveň podporujeme místní ekonomiku.