Eko kampaň – léto 2023 – Podmínky soutěže

Níže naleznete pravidla soutěže Eko kampaň – soutěž o termohrnek, pořádané společností Aramark, a.s. se sídlem Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže, a která je zároveň:

  • interním zaměstnancem ŠA,
  •  agenturní personál ŠA,
  • učeň SOU ŠA,
  • stážista ŠA,
  • zaměstnanec ŠAVŠ,
  • zaměstnanci ŠKO ENERGO a společnosti EMERGE, a.s.

K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpovědi na otázky ankety spokojenosti a vyplní své telefonní číslo, či jinak jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit.

Kontakty pro účely účasti v soutěži jsou: Kateřina Ulrichová (+420 601 142 999)

Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Účastník soutěže je povinen uvést své aktuálně platné telefonní číslo, aby mohl být kontaktován v případě výhry. Výherce bude kontaktován telefonicky nebo SMS zprávou ohledně informací k převzetí ceny. V případě, že nebude výherce k zastižení do 15 pracovních dnů od slosování, výhra bude převedena na náhradního výherce. V případě, že si výherce nevyzvedne výhru do 25 pracovních dnů od sjednaného data, cena bude převedena na dalšího výherce.

Slosování proběhne 15. srpna 2023 za účasti zástupců Škoda Auto a společnosti Aramark.

Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry. Výherci berou na vědomí, že organizátor/spoluorganizátor je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň, neurčí-li organizátor/spoluorganizátor výslovně, že tuto daň za výherce uhradí.