Eko kampaň – Soutěž o Keep Cup

Níže naleznete pravidla soutěže EKO kampaň – soutěž o termohrnek KeepCup pořádané společností ŠKODA AUTO a.s. se sídlem tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže, a která je zároveň:

  • interním zaměstnancem ŠA,
  • agenturní personál ŠA,
  • učeň SOU ŠA,
  • stážista ŠA,
  • zaměstnanec ŠAVŠ,
  • zaměstnanci ŠKO ENERGO a společnosti EMERGE, a.s.

K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku či jinak jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit.

Kontakty pro účely účasti v soutěži jsou: Markéta Musalová (+420 734 299 246)

Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Účastník soutěže je povinen uvést své aktuálně platné telefonní číslo, aby mohl být kontaktován v případě výhry. Výherce bude kontaktován telefonicky nebo SMS zprávou ohledně informací k převzetí ceny. V případě, že nebude výherce k zastižení do 5 pracovních dnů od slosování, výhra bude převedena na náhradního výherce. V případě, že si výherce nevyzvedne výhru do 15 pracovních dnů od sjednaného data, cena bude převedena na dalšího výherce.

Slosování proběhne 16. srpna 2022 za účasti zástupců ŠA a společnosti Aramark.

Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry. Výherci berou na vědomí, že organizátor/spoluorganizátor je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň, neurčí-li organizátor/spoluorganizátor výslovně, že tuto daň za výherce uhradí.

Výměna věcných výher za peněžitou výhru není možná.

Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra připadne náhradnímu výherci. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.

Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích v souvislosti s informováním o soutěži a propagací jím pořádané soutěže.